Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / News / Municipal News / Inligting oor Vuurwerke - Information about Fireworks

Inligting oor Vuurwerke - Information about Fireworks

Here are the rules and regulations for the use of fireworks in the Overstrand.

Elke jaar is dit groot pret vir beide inwoners en besoekers om die Nuwe Jaar met asemrowende vuurwerkvertonings te verwelkom. So ʼn skou-spel kan vir groot vermaak sorg, mits diegene wat hierdie tradisie beoefen by die reëls en regulasies hou, veiligheid voor oë hou en bedagsaam is.

Ter wille van beide mens en dier, mag vuurwerke slegs tussen 23:00 en 01:00 op Oujaarsaand by die volgende voorgeskrewe plekke afgevuur word: Grotto-strand oos, naby die strandmeer se mond, Hawston se strand (NIE vanaf die kampeerterrein of die parkeerterrein of die hawe nie); die Uilenskraalmond-strand; die Stanfordbaaistrand (De Kelders) en Kleinmond se hoofstrand. Onthou asseblief dat alle vuurpyle en vuurwerke wat deur die lug trek, oor die oseaan afgeskiet moet word om die moontlikheid te verlaag dat hulle in fynbos- en/of berggebiede te lande kom.

Georganiseerde vuurwerkvertonings word beperk tot tradisionele plekke en sal slegs met die vergunning van die hoof brand- en rampbestuur toegelaat word. 

Om vuurwerke vanaf enige ander plek (met inbegrip van jou agterplaas) of op enige ander tyd af te vuur, sal ʼn stewige boete tot gevolg hê en kan dalk selfs beteken dat oortreders die eerste deel van 2015 agter tralies deurbring. Jy kan verseker wees dat wetstoepassingsagentskappe stappe teen enige persoon sal neem wat onverantwoordelik buite die voorgeskrewe wetgewing optree.

Neem ook kennis dat die gebruik van enige toestel wat vlamme uitstraal, in die besonder Sjinese lanterns en noodfakkels, volgens wet verbode is. Dus, mense, wees verstandig en moenie eers daaraan dink om hierdie items af te vuur nie aangesien jy geensins seker kan wees waar hulle dalk te lande kan kom nie, wat brande en ʼn tragedie vir ander tot gevolg kan hê. Onthou ook dat jy vir die skade verantwoordelik gehou sal word.

Ten laaste, wees bedagsaam: As almal by die voorgeskrewe terreine en tye hou, kan kwadegevoelens tussen bure en die angs wat hierdie gebruik by diere veroorsaak tot ʼn minimum beperk word.

Enige spesiale versoeke rakende vuurwerkvertonings en/of ander navrae moet gedurende kantoorure aan die hoofbrandweerbeampte gerig word by 028 313 8980.

 

Every year residents and visitors alike welcome the New Year with spectacular fireworks displays, a spectacle most people enjoy, provided those who practise this custom observe the rules and regulations, play it safe and are considerate.

For the sake of both man and beast, fireworks may only be discharged between the hours of 23:00 and 01:00 on New Year’s Eve at the following prescribed locations: Grotto Beach east, near the lagoon mouth; Hawston beach (NOT from the camping site or the parking area or the harbour); the Uilenskraalmond beach; the Stanford Bay beach (De Kelders) and Kleinmond main beach. Please remember that all rockets and airborne fireworks must be set off over the ocean to reduce the possibility of descending into fynbos and/or mountain areas.

Organised fireworks/pyrotechnics displays are limited to traditional locations and will only be permitted with consent from the Chief Fire Officer.

Discharging fireworks from any other area (including your own backyard) and at any other time will result in a hefty fine and could even see transgressors spending the first part of 2015 in jail. You can be assured that law enforcement agencies will take action against any person who acts irresponsibly outside the prescribed legislation.

Note, too, that the use of any flame-emitting device, specifically Chinese lanterns and emergency flares, is prohibited by law. So, people, be sensible and don’t even think about setting off these items since you have no way of knowing where they might land, causing a fire and resulting in tragedy for others. Remember that you will be held liable for any damages caused.

Finally, be considerate! If everyone sticks to the stipulated terrains and times, animosity between neighbours and the distress this custom causes for animals, can be kept to a minimum.

Any special requests regarding fireworks displays and/or other enquiries must be directed to the Chief Fire Officer on 028 313 8980 during office hours.

Our Presenters
Mhlangabezi Sithonga
Adrian Louw
André Vaynol
David Lowe
Nelia Louw
Janet Marshall
Toekie Oberholzer
Pieter van Aswegen
Mik Long
Master Blaq
Daniel Morake
Bongo Mandoyi
Manie Kitching
Michael Range
Miranda Savage
Stoffel su Toit
Claudia
Anne Krebs
Heidi Scrooby
Petrovna
Contact Us

Whale Coast Media

Gateway Centre, Hermanus, 7200

PO Box 79, Kleinmond 7195

T: (028) 312 2314

F: (086) 545-6903

M: admin@whalecoastfm.co.za

Facebook Like Box