Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / News / Municipal News / Tussenverkiesing 26 November/ Bi-Elections set for 26 November

Tussenverkiesing 26 November/ Bi-Elections set for 26 November

Coenie Groenewald, Munisipale Verkiesingsbeampte vir Overstrand, het by navraag gemeld dat die tussenverkiesings in wyke 2 (Gansbaai), 5 (Zwelihle) en 7 (Sandbaai) op Woensdag, 26 November 2014, plaasvind.

Scroll down for English:

Die afsnydatum en -tyd vir die indiening van nominasies vir kandidate in die tussenverkiesings is Maandag, 3 November 2014 om 17:00.  Die lys van goedgekeurde wykskandidate sal op 10 November 2014 bekendgemaak word.

 
Nuwe kiesers in die betrokke wyke het die geleentheid om op 18 en 19 Oktober2014 (vanaf 08:00 tot 17:00) by die onderskeie stemlokale in die betrokke wyke, of daagliks gedurende gewone kantoor-ure by die OVK se plaaslike kantoor te Kantoor 4A, Twin Gables, Hoogstraat 26, Hermanus (Tel nr:  028-312 1464/5), te registreer.  Die betrokke kieserslyste sluit op Vrydag, 24 Oktober 2014 om 17:00.

Kiesers wat om die een of ander rede nie op Woensdag, 26 November 2014, by die onderskeie stemlokale kan gaan stem nie, kan om 'n spesiale stem aansoek doen.  Sodanige kiesers kan dan op Dinsdag, 25 November 2014, hul stem by die onderskeie stemlokale uitbring

Kiesers wat vanweë 'n gebrek of fisiese ongesteldheid nie die stemlokale op 26 November 2014 kan besoek nie, kan ook om 'n spesiale stem aansoek doen en sal deur OVK personeel op Dinsdag, 25 November 20147, tuis besoek word sodat hul hul stemme kan uitbring. 
 
Aansoeke vir spesiale stemme kan vanaf 8 November 2014 tot 14 November 2014, om 17:00, by die plaaslike kantoor van die OVK ingehandig word. 

Coenie Groenewald, the municipal officer for the Overstrand, confirmed that the bi-elections for ward 2 (Gansbaai), 5 (Zwelihle) and 7 (Sandbaai) will take place Wednesday, 26 November 2014.

The cut-off date and time for the submission of nominations for candidates in the elections, is Monday, 3 November 2014 at 17:00. The list of approved ward candidates will be announced on 10 November 2014.

New voters in the relevant wards have the opportunity to register on 18 and 19 October 2014 (from 08:00 to 17:00) at the respective polling stations in the relevant wards, or daily during normal office hours at the IEC's local office to office 4A, Twin Gables, 26 High Street, Hermanus (Tel No: 028-312 1464/5). The voter’s roll closes on Friday, 24 October 2014 at 17:00.

Voters who for one reason or another cannot vote at one of the various polling stations on Wednesday, November 26, 2014,may order a special voter’s application. Such voters can cast their vote at the respective polling stations on Tuesday, November 25, 2014. 

Voters who cannot visit a polling station on 26 November 2014 because of a disability or physical disability, can also apply for a special vote. They will be visited by IEC staff at their home on Tuesday 25 November 2014 to cast their vote. 

Applications for special votes should be submitted at the local IEC office from 8 November 2014 to 14 November 2014, at 17:00.

 

 

Our Presenters
Mhlangabezi Sithonga
Adrian Louw
André Vaynol
David Lowe
Nelia Louw
Janet Marshall
Toekie Oberholzer
Pieter van Aswegen
Mik Long
Master Blaq
Daniel Morake
Bongo Mandoyi
Manie Kitching
Michael Range
Miranda Savage
George
Stoffel su Toit
Claudia
Anne Krebs
Heidi Scrooby
Petrovna
Contact Us

Whale Coast Media

Gateway Centre, Hermanus, 7200

PO Box 79, Kleinmond 7195

T: (028) 312 2314

F: (086) 545-6903

M: admin@whalecoastfm.co.za

Facebook Like Box